Joke Smitprijs

De Joke Smitprijs bestaat uit een Oeuvreprijs en een Aanmoedigingsprijs.

Joke Smit Oeuvreprijs

Deze prijs gaat eenmaal in de twee jaar naar een persoon of organisatie die een fundamentele bijdrage levert of heeft geleverd aan de verbetering van de positie van vrouwen in de Nederlandse samenleving. Bij deze eervolle onderscheiding hoort een geldbedrag van € 10.000 en een kunstobject. Dit jaar is het kunstwerk ontworpen door Jesse Greulich, recent afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.

Wie is de winnaar van de Joke Smit Oeuvreprijs 2021?

De jury heeft Agnes Samuel uitgeroepen als winnaar van de Joke Smit Oeuvreprijs 2021.

Dit waren de drie genomineerden voor de Joke Smit Oeuvreprijs 2021: Mijntje Lückerath-Rovers, Geke Rosier en Agnes Samuel. Minister Robbert Dijkgraaf van OCW mocht namens de jury bekendmaken dat Agnes Samuel de winnaar is.

‘Agnes Samuels inzet is een mooi voorbeeld van dat het ‘ze-zijn-er-niet-argument’ niet opgaat.’
(uit het juryrapport)

Agnes Samuel

Agnes Samuel

‘Deze vrouw moet echt in de spotlights gezet worden, want het is vet mooi wat zij allemaal heeft gedaan. Zij heeft echt veel betekend voor vrouwen in de Nederlandse samenleving.

Agnes Samuel was in de jaren ’80 al zeer actief in de ‘Zwarte Migranten en Vluchtelingen Vrouwen Beweging’ en staat hiermee aan de wieg van veel politieke carrières. Zij trainde in die tijd in verschillende gemeenten vrouwen om politiek actief te worden. Ze was o.a. betrokken bij de Landelijke Federatie Surinaamse Vrouwenzaken en gaf trainingen bij het Multicultureel Instituut voor Politieke Participatie (MIPP). Zij moedigt vrouwen, en meer in het bijzonder vrouwen van kleur, aan de politiek in te gaan, omdat hun stemmen gehoord moeten worden.

Het is heel mooi dat zij die groep bij de politiek betrekt.

Agnes heeft een enorme staat van dienst. Met haar rol heeft zij altijd achter mensen gestaan, vaak in de luwte. Het ligt niet aan haar dat we haar niet kennen, het ligt aan ons. Het is mooi haar nu in de schijnwerpers te zetten. Agnes Samuels inzet is een mooi voorbeeld van dat het ‘ze-zijn-er-niet-argument’ niet opgaat.’

 

Wie waren er nog meer genomineerd voor de Joke Smit Oeuvreprijs?

Geke Rosier

Geke Rosier

De jury waardeert Geke Rosier voor haar inzet voor vrouwen en meer specifiek voor het laten groeien van vrouwen in de digitale en techwereld. Zij bouwt al sinds 2014 via RightBrains aan een carrière- en mentorplatform waar vrouwen in alle loopbaanfasen hun interesses kunnen verkennen, terwijl ze netwerken met collega's en opinieleiders uit de sector. Ook organiseert Geke educatie om vrouwen te helpen nieuwe vaardigheden te leren en kennis op te doen van experts uit de industrie en collega's om hen te ontwikkelen tot toekomstige leiders en rolmodellen.

 

De jury waardeert haar werk voor dit veld dat nog vol mannen zit. Aangezien de techwereld de toekomst is, is het des te belangrijker dat ook vrouwen hier een belangrijke rol in gaan spelen. Geke Rosier probeert dit te stimuleren door netwerken voor vrouwen te creëren. Het is heel mooi dat zij deze vrouwen aan elkaar verbindt en zo het pad vrijmaakt voor vrouwen.

‘Het is in de spirit van Joke Smit dat zij zelfvertrouwen geeft, zonder dat vrouwen zich moeten aanpassen aan de mannelijke IT-omgeving,’ aldus de jury.

Mijntje Lückerath

Mijntje Lückerath

Zij is een pionier in haar vakgebied. Al meer dan tien jaar is zij onverstoorbaar bezig met de harde cijfers, ondanks de trage voortgang van meer vrouwen in de top.

Mijntje Lückerath-Rovers is hoogleraar Corporate Governance bij TIAS School for Business and Society en publiceert sinds 2008 de Nederlandse Female Board Index. Hiermee geeft Mijntje al jarenlang inzicht in en stimuleert ze het debat met betrekking tot vrouwen in topposities. De jaarlijkse Female Board Index heeft bijgedragen aan een feitelijk overzicht van het aantal vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen, en krijgt jaarlijks veel aandacht in de media.

De cijfers en rapporten zijn belangrijk en maken de urgentie duidelijk. Als je wilt weten waar je het over hebt, dan zijn de feitelijke cijfers voor het debat of voor het schrijven van je boeken over vrouwen heel relevant. In vele discussies over vrouwen aan de top of de loonkloof, verval je snel in opinies. Mijntje maakt het verschil daarin.

De jury vindt het bijzonder dat Mijntje Lückerath-Rovers hier ooit mee begonnen is, dit monnikenwerk heeft doorgezet en opgebouwd tot het resultaat van de Female Board Index dat echt een begrip geworden is.

Velen, onder wie juryleden, maken er dankbaar gebruik van.

Aanmoedigingsprijs

Ook deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op inspirerende wijze inzet - of recent heeft ingezet - ter verbetering van de positie van vrouwen of meisjes in de Nederlandse samenleving. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000.

Het Nederlandse publiek kon stemmen op genomineerden Sun Yoon van Dijk, Devika Partiman en Saskia Stoker. Sun Yoon van Dijk kreeg de meeste stemmen en ontving op 20 april de prijs en het geldbedrag van € 1000 uit handen van Robbert Dijkgraaf, minister van OCW.

Wie is de winnaar van de Joke Smit Aanmoedigingsprijs 2021?

De Joke Smit Aanmoedigingsprijs is een publieksprijs. Er is via de website jokesmitprijs.nl. maar liefst 4938 keer gestemd op de voorgedragen kandidaten.

Hieronder vind je de top 3 genomineerden op wie het meest gestemd is.

De winnaar van de Joke Smit Aanmoedigingsprijs 2021 is Sun Yoon van Dijk.

‘Sun Yoon heeft vrouwelijke raadscollega’s geïnspireerd, taboes doorbroken en zichtbaar gemaakt en beschermpartners in de stad samengebracht.’
(uit het juryrapport)

Sun Yoon van Dijk

Sun Yoon van Dijk

Meer aandacht voor femicide en huiselijk geweld. Dat is de drijfveer van Sun Yoon van Dijk (562 stemmen), gemeenteraadslid in Schiedam. Zij steekt haar nek uit om de positie van slachtoffers van huiselijk geweld te versterken. Dit gevoelige onderwerp is dankzij Sun nu topprioriteit in de gemeenteraad. Ze heeft vrouwelijke raadscollega’s geïnspireerd, taboes doorbroken en zichtbaar gemaakt en beschermpartners in de stad samengebracht.

 

Wie waren er nog meer genomineerd voor de Joke Smit Aanmoedigingsprijs?

Devika Partiman

Devika Partiman

‘Een inspirerende feminist die met een simpel idee grote impact heeft op een complexe setting: de politiek.’ Deze uitspraak zegt alles over Devika Partiman (553 stemmen). Zij is al vanaf de start betrokken bij de succesvolle politieke beweging ‘Stem op een Vrouw’, waardoor velen zich bewust zijn geworden van het belang van vrouwelijke representatie in de politiek en vaak ook anders zijn gaan stemmen. Devika stimuleert verandering op een inclusieve wijze.

Saskia Stoker

Saskia Stoker

‘Wat is de rol van vrouwen in lesmateriaal?’ Met die vraag ging Saskia Stoker (403 stemmen), onderzoeker en docent aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), aan de slag. De voorbeelden die ze tegenkwam waren erg stereotyperend. Daarom introduceerde Saskia het vak gender blender. Ze doet ook onderzoek naar de inclusiviteit in ondernemingen omdat vrouwen ook daar nog nauwelijks in contact komen met rolmodellen.